RNDr. Juraj Bódi


Go to content

Poznámky

Ostatné

Spoločenský kapitál - základ škandinávskeho modeluČo by malo byť strategickým cieľom našej spoločnosti? Zabezpečenie jej
trvalej udržateľnosti pri neustálom raste počtu uspokojených občanov.
Akým spôsobom dosiahnuť tento strategický cieľ? Jednou z možností je stály rast
spoločenského kapitálu.
Čo rozumieme pod spoločenským kapitálom? Spoločenským kapitálom, ktorý je nehmotný, je celková atmosféra v spoločnosti, radosť zo života jej občanov, súhrn vedomostí a zručností, zdravotný stav občanov a ich telesná kondícia, atmosféra solidarity, spolupatričnosti a chcenia pomoci, atmosféra slušnosti a kultúrnosti, náboj chcenia o rozvoj spoločnosti a iniciatívy, atmosféra záujmu o veci verejné a ďalšie zložky vytvárajúce kladný náboj pre jej rozvoj.
Rast HDP neznamená ešte rast spoločenského kapitálu, tak ako vysoký rast zisku firmy ešte neznamená, že jej zamestnanci sú spokojní a že je zabezpečená dlhodobá prosperita firmy. Predchádzajúca vláda sa chválila rýchlym rastom HDP, ale prejavil sa tento rast v raste spoločenského kapitálu? Nie, skôr naopak. Množstvo spoločenského kapitálu nerástol, ale klesal. Veď sa pozrime na celkovú atmosféru v spoločnosti, začína prevládať apatia, ľahostajnosť, nedôvera. Vytráca sa radosť zo života širokých vrstiev občanov a zužuje sa stredná vrstva. Klesá vedomostná úroveň žiakov a stráca sa prirodzená zručnosť našich ľudí. Zdravotný stav obyvateľstva sa zhoršuje nezdravou stravou, požívaním alkoholu a fajčením, pričom podpora športu klesá. Atmosféra solidarity a solidárnosti je vytláčaná náladou "staraj sa o seba" a "po mne potopa". Ľudia strácajú záujem o rozvoj spoločnosti lebo nadobúdajú pocit figúrok a bezmocnosti. Strácajú záujem o veci verejné, čoho dôkazom je mizerná účasť v posledných všeľudových hlasovaniach
Ako dosiahnuť rast spoločenského kapitálu? Vychádzajme z toho, že v štáte musia byť stanovené pravidlá hry, ktoré tvorí parlament a vláda. Tieto pravidlá musia byť nastavené tak, aby zabezpečovali nielen rast HDP, ale aj rast spoločenského kapitálu a ten je založený na spôsobe prerozdeľovania výnosov. A v tomto je podstata súťaže respektíve súboja medzi ľavicou a pravicou. V súčasnosti sa rozdiely medzi ľavicou a pravicou, čo sa týka tvorby výnosov, strácajú. Moderná ľavica uznáva trhovú ekonomiku. No rozpor je v tvorbe prostriedkov na prerozdeľovanie a v prerozdeľovaní. Je potrebné zvýšiť množstvo prostriedkov na prerozdeľovanie a to zmenou daňovej politiky. Získané prostriedky investovať hlavne do oblastí, ktoré zabezpečia rast masy vedomostí a zručností.

Investovanie do vzdelávania
To, že najlepšie zhodnotené investície sú tie, ktoré sú vložené do vzdelávania, si uvedomujú hádam všetky krajiny, ale len niektoré to v skutočnosti realizujú. Týka sa to hlavne škandinávskych štátov. Vedúca ekonomická veľmoc USA robí, v tejto oblasti, svojráznu a výraznú pravicovú politiku s minimálnou štátnou podporou vzdelávania. Lákajú „mozgy“ z celého sveta a pri dnešnej globalizácii a internetizácii títo veľmi schopní ľudia ani nemusia žiť v USA. Zvyšujú masu vedomostí krajiny, ale nie zručností a ďalších zložiek spoločenského kapitálu, čo má za následok rast kriminality, zhoršovanie zdravotného stavu, pohodlnosť a rast bohatstva neustále užšej a užšej skupiny obyvateľov. Malá krajina, ako SR, sa nemôže spoliehať na to, že si trvalo udržateľný rozvoj zabezpečí lákaním „mozgov“. Musí si ich vychovať sama. Rastom vzdelanosti si zabezpečí svoju prosperitu, rast spoločenského kapitálu a rozšírenie strednej vrstvy.
Ako dosiahnuť vyššiu úroveň vzdelania. Jednoduchým „napumpovaním“ peňazí do školstva to nedosiahneme. Peniaze sa stratia ako v studni a výsledky budú minimálne. Nestačí len zvýšiť platy učiteľov alebo zaviesť internet do školy. Ak budú na školách učiť takí učitelia, čo na to nemajú schopnosti, tak akékoľvek zvýšenie platov sa minie účinkom. Dôsledkom degradácie učiteľského stavu sa na školy dostali ľudia, ktorí nenašli inde uplatnenie a dopláca na to mladé pokolenie a za dlhé roky celá spoločnosť poklesom spoločenského kapitálu. Čiže prvoradou úlohou je to, aby sa na učiteľské štúdium prilákali najkvalitnejší študenti zo stredných škôl. Tu je potrebné vložiť finančné prostriedky. Na ich štipendiá, kvalitné štúdium, stáže, s následným finančným ocenením, keď budú učiť. Treba začať pri učiteľoch, ktorí budú učiť v nižších ročníkoch. Finančné ocenenie musí byť na úrovni platov bankových úradníkov a právnikov, aby to bolo pre nich zaujímavé. Je zrejmé, že to nebude jednoduché, ale samotný mechanizmus sa postupne vypracuje. Treba počítať s tým, že výsledky sa prejavia o 20-25 rokov, ale čo sa roky kazí, roky sa aj napráva.
Rast vzdelania a vzdelanosti národa sa prejaví následným rastom spoločenského kapitálu. Ľudia budú žiť zdravšie, kultúrnejšie, iniciatívnejšie, so zmyslom pre veci verejné. Rast spoločenského kapitálu bude základom pre hospodársky rast, založeného na skutočnej vzdelanostnej ekonomike a vysokej pridanej hodnote.

Hlavná stránka | JUVIT | KZ Podpoľanie | OZ Podpoľanie | Poslanec | Ostatné | Site Map


Back to content | Back to main menu